[Gunbao] Đức tính, tật xấu, kỹ năng chúc phúc và kỹ năng phán tội (Phần 1)Nhiều Gunber (Ngáo ngơ) chắc chưa rõ về nhiều thứ trong Gunbao (Gun Ngáo). Hôm nay, mình sẽ giúp các Ngáo hiểu rõ hơn về 7 đức tính và 7 tật xấu trong Gunbao, cũng như chúng có liên quan gì đến skill 2 (Kỹ năng chúc phúc và kỹ năng phán tội) của skin.

Đức tính, tật xấu, kỹ năng chúc phúc và kỹ năng phán tội gunbao
Sử dụng kỹ năng trong chiến đấu

I. 7 Đức tính

7 phẩm chất
Skin có đức tính nào sẽ có kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu theo cùng, tăng cho đồng đội hoặc giảm của đối phương một thứ gì đó.

1. Chính nghĩa

- Tính chất: Ám
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng tấn công, phòng thủ, sinh lực (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Ngạo mạn được khắc chế, phán xét công bằng.
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu ngạo mạn nên tạo ra kỹ năng ngược lại
- Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Phán tội (Giúp đồng đội nhận thêm nộ khí hoặc làm cho đối phương mất nộ khí) - Có tội anger
- Skin có đức tính này: Alice D, Kazami D, Hỏa Lò B, Timon A

2. Điều độ

- Tính chất: Thạch
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng sinh lực, tấn công và một ít bạo kích (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Ham ăn được khắc chế, không muốn hưởng thụ
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu ham ăn nên tạo ra kỹ năng ngược lại
- Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Kiên cố (Tăng phòng thủ cho đồng đội hoặc giảm phòng thủ của đối phương kéo dài 2 turn) - Hóa mềm, kiên cố
- Skin có đức tính này: Gaara C, Lady B, Kỵ sĩ không đầu B

3. Khoan dung

- Tính chất: Độc
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng sinh lực và phòng thủ (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Ghen tuông được khắc chế, luôn mềm mỏng với những người không cùng quan điểm
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu ghen tuông nên tạo ra kỹ năng ngược lại
- Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Bao dung (Tăng bạo kích cho đồng đội hoặc giảm bạo kích của đối phương kéo dài 2 turn, diện tích tác dụng khá kém, chỉ trúng mới được) - Hiền hòa. Cô độc
- Skin có đức tính này: Xiao B, Emma B, Maria D

4. Kiên nhẫn

- Tính chất: Hỏa
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng sinh lực và phòng thủ (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Bạo lực được khắc chế, khống chế được tình cảm
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu bạo lực nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Trợ uy (Tăng tấn công cho đồng đội hoặc giảm tấn công của đối phương kéo dài 2 turn)
- Skin có đức tính này: Kiều Minh A, Kuma B, Alice B, Hỏa Lò C

5. Nhiệt huyết

- Tính chất: Băng
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng tấn công và di chuyển (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Lười biếng được khắc chế, luôn giữ thái độ tích cực
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu lười biếng nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Tinh khiết (Hồi phục sinh lực cho đồng đội, tối đa gộp lại 5 lần hoặc làm cho đối phương không thể nhận bất kỳ hiệu quả cường hóa nào). Phá ma: Buff vào địch làm địch không thể nhận bất kỳ kỹ năng chúc phúc nào. Skill này kết hợp với +2, tam liên kích, tứ liên kích hay 3 chia nhân lượng máu tăng lên (tối đa 5 tầng)
- Skin có đức tính này: Dante B, Emma D, Jack C, Hoàng tử B, Silvana B

6. Thẳng thắn

- Tính chất: Quang
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng sinh lực, tấn công và một ít bạo kích (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Tham lam được khắc chế, tâm khí độ lượng
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu tham lam nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Ban ơn (Giúp đồng đội nhận thêm thẻ bài hoặc ngăn cản đối phương nhận được thẻ bài kéo dài 2 turn) - Tức là đồng đội sẽ nhận được 2 thẻ bài 1 turn hoặc làm đối phương không nhận được thẻ, diện tích tác dụng khá rộng đấy - Chúc phúc
- Skin có đức tính này: Lucifer A, Pháp Tu B, Kuma D, Tôn Ngộ Không C

7. Trong sạch

- Tính chất: Điện
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng nhiều phòng thủ (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Ưu điểm: Hám sắc được khắc chế, tiên phong cốt cách, tác phong kiên định
~~~> Đây là đức tính có cùng tính chất với tật xấu hám sắc nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng chúc phúc không gây sát thương cho mục tiêu: Kích thích (Tăng di chuyển cho đồng đội hoặc giảm di chuyển của đối phương kéo dài 2 turn). Move up
- Skin có đức tính này: Xiao D, Maria B, Timon C, Xà Cơ C


II. 7 Tật xấu

7 tội lỗi
Skin có tật xấu sẽ có kỹ năng phán tội gây sát thương theo cùng, khiến mục tiêu bị dính một thứ gì đó.

1. Bạo lực

- Tính chất: Hỏa
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng nhiều lực tấn công (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Oán hận mất lý trí, không biết tha thứ
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính kiên nhẫn nên tạo ra kỹ năng ngược lại
- Kỹ năng phán tội: Châm lửa (Đốt cháy mục tiêu, mỗi lượt đốt cháy sẽ tăng thêm 40% sát thương). Skill này dựa trên sức mạnh của 1 phát dame nên khi pow 1 tia mà rit nữa thì khủng khiếp.
- Skin có đức tính này: Kuma C, Alice C, Kazami C, Tiểu Bảo B, Hỏa Lò A, Hoàng tử A, Silvana A

2. Ghen tuông

- Tính chất: Độc
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng bạo kích (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Do có nhiều điều kiện ưu việt nên lòng đầy oán hận
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính khoan dung nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Độc tố (Khiến mục tiêu trúng độc, sát thương mỗi lượt cộng dồn 4 lần). Skill này sẽ nhân lên khi kết hợp +2, tam liên kích, tứ liên kích, ba chia nâng tầng độc lên (Tối đa 5 tầng).
- Skin có đức tính này: Kaguya D, Lady S, Xà Cơ A

3. Ham ăn

- Tính chất: Thạch
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng nhiều sinh lực (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Lãng phí thức ăn, ham vui
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính điều độ nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Hóa thạch (Khiến mục tiêu không thể trở tay nhưng sát thương sẽ bị giảm đáng kể. À cái này còn có miễn kháng nữa duy trì 2 turn) - Hóa thạch
- Skin có đức tính này: Timon B, Hoàng tử C, Tôn Ngộ Không B

4. Hám sắc

- Tính chất: Điện
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng phòng thủ và di chuyển (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Tham đắm ái dục
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính trong sạch nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Tê liệt (Khiến mục tiêu không thể sử dụng bất kỳ thẻ bài, kỹ năng và vũ khí nộ khi nào duy trì 1 turn, có gây sát thương). Skill này sẽ nhân lên khi kết hợp với 3 tia lúc chiến boss. - Trầm tư
- Skin có đức tính này: Xiao C, Kaguya B, Maria C, Lucifer B, Silvana C

5. Lười biếng

- Tính chất: Băng
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng tất cả thuộc tính một ít (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Không đối diện với sự thực, lãng phí thời gian
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính nhiệt huyết nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Đóng băng (Khiến mục tiêu không thể cử động và di chuyển trong 2 turn, có gây sát thương). Skill này sẽ nhân lên khi kết hợp với 3 tia lúc chiến boss. - Đóng băng
- Skin có đức tính này: Kaguya C, Dante C, Emma C, Tiểu Bảo D, Jack B, Kiều Minh C, Cương thi Miku C

6. Ngạo mạn

- Tính chất: Ám
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng tấn công và bạo kích (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Tự cho mình hơn người
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính chính nghĩa nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Hỗn độn ( Khiến mục tiêu mất cảm giác không gian, lạc vào vùng hỗn độn và tối tăm, duy trì 2 turn) - Lạc đường
- Skin có đức tính này: Tiểu Bảo C, Pháp Tu C, Dante D, Kiều Minh B, Lucifer C, Gaara B, Lady A, Tôn Ngộ Không A, Xà Cơ B

7. Tham lam

- Tính chất: Quang
- Chỉ số khi tăng sao: Tăng sinh lực và tấn công (Ngoài ra có thể tăng chỉ số khác tùy skin)
- Nhược điểm: Không khống chế được dục vọng
~~~> Đây là tật xấu có cùng tính chất với đức tính thẳng thắn nên tạo ra kỹ năng ngược lại
Kỹ năng phán tội: Mù mờ (Khiến mục tiêu mù mờ, không thấy được quỹ đạo rơi của đạn khi nhắm bắn, duy trì 2 turn) - Mù mờ
- Skin có đức tính này: Kazami B, Pháp Tu D, Jack A
(Theo kynanggame)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn